ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Παρακαλούμε πολύ να επιλέγετε για την επικοινωνία σας την ηλεκτρονική αλληλογραφία.






2310489472



Διεύθυνση:
Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας
Τ.Κ 55132 Ν.ΚΡΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ